-

 

พิธีต้อนรับพระธาตุศักดิ์สิทธิ์
นักบุญยอห์นที่ 23 พระสันตะปาปา และนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา

            เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา สมาชิกสถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนพระแม่มารี(สาทร)ทุกคน ได้ร่วมวจนพิธีกรรมต้อนรับ และเคารพพระธาตุนักบุญ ยอห์นที่ 23 พระสันตะปาปา และนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา ณ หอประชุมเอ็มมานูแอล โดยมีคุณพ่อยอดชาย  เล็กประเสริฐ เป็นประธาน จากนั้นขบวนแห่ได้อัญเชิญพระธาตุท่านนักบุญทั้งสองพระองค์   ไปยังอนุสาวรีย์คุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร (ผู้ก่อตั้งโรงเรียน) เพื่อร่วมภาวนาขอพรสำหรับกระบวนการแต่งตั้งคุณพ่อเป็นบุญราศีและนักบุญ จากนั้นได้อัญเชิญ พระธาตุไปยังวัดน้อยของโรงเรียนเพื่อให้คณะครู นักเรียน และบุคลากรได้แสดงความเคารพ และสวดภาวนาขอพร เป็นการส่วนตัว

 

 

 

 

 

 

สถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย
 247   ซ.จันทน์ 27สะพาน 3 สาทร กรุงเทพฯ 10120   
โทร. 0-2674-9451-2   โทรสาร 0-2674-9450   
webmaster: wwwdqmi@gmail.com