ฉลอง 60 ปีแห่งพระพร
60 ปีแห่งการรับรองสถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย

ณ  บ้านศูนย์กลางสถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย   อาคารเอ็มมานูแอล


       วัน เสาร์ที่ 20 ธันวาคม  2014  เวลาประมาณ 15.30 น.  พระอัครสังฆราชเกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช  เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ  โอกาสฉลอง 60 ปีแห่งพระพร  การประกาศรับรองสถาบันธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมล  ร่วมกับบรรดาพระสงฆ์ที่เป็นคณะกรรมการศาลซึ่งได้อยู่ร่วมกับพวกเราตั้งแต่ ช่วงเช้าเรื่อยมา  พร้อมทั้งพระสงฆ์อีกจำนวนมากที่มาร่วมการเฉลิมฉลองกับเรามีทั้งผู้ที่อยู่ ตั้งแต่รอบเช้าและมาเพิ่มอีกในรอบบ่าย  ทั้งหมดเป็นความยินดีสำหรับสมาชิกสถาบันธิดาพระราชินีมาเรียเป็นอย่างยิ่งใน วันนี้จึงเป็นโอกาสเหมาะสมที่สถาบันของเรา  ซึ่งปรารถนาที่จะแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อพระเจ้า  และต่อพระมารดาที่รัก  เราจึงมีวันนี้ที่สมาชิกและพี่น้องผู้มีเกียรติทุกท่าน  ร่วมใจกันโมทนาคุณพระเจ้าโดยผ่านทางพิธีบูชาขอบพระคุณ  ในความรักและพระเมตตามากมายที่พวกเรา


คอนเสิร์ตเทิดเกียรติคุณพ่อการ์โล
“เดินตามรอยเท้าพ่อ”  

สถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย
 247   ซ.จันทน์ 27สะพาน 3 สาทร กรุงเทพฯ 10120   
โทร. 0-2674-9451-2   โทรสาร 0-2674-9450   
webmaster: wwwdqmi@gmail.com