นิทรรศการกระแสเรียก 

ในโอกาส “ปีศักดิ์สิทธิ์พระศาสนจักรคาทอลิกไทย”


         ในวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2015    ซึ่งเป็นวันสมโภชพระวรกายและพระโลหิตของพระเยซูเจ้า    สถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย  ได้รับเชิญร่วมจัดนิทรรศการกระแสเรียก  ในโอกาส “ปีศักดิ์สิทธิ์พระศาสนจักรคาทอลิกไทย”  ณ วัดพระวิสุทธิวงศ์ ลำไทร (วัดแสวงบุญของเขต)   โดยชมรมฆราวาสและพระสงฆ์ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 4  ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองปีศักดิ์สิทธิ์ระดับเขต  ซึ่งมีการแห่ศีลมหาสนิทร่วมกัน  อีกทั้งปีนี้ยังเป็นปีนักบวชสากล คณะผู้จัดงานจึงเห็นชอบและปรารถนาให้มีการจัดนิทรรศการกระแสเรียกของผู้รับการเจิมถวายตัวที่ทำงานในเขต 4 ด้วย  เพื่อเป็นการเผยแผ่กระแสเรียกสำหรับนักเรียนคาทอลิกในเขต 4  ที่จะมาร่วมงานฉลองนี้ซึ่งมีจำนวนประมาณ 200-300 คน 
     

 

           โอกาสนี้ซิสเตอร์สุวลี  รังษีสุกานน์  ซิสเตอร์ดาวรุ่ง ริ้วงาม  ซิสเตอร์อารี  โชคอรุณ  และน้องๆ กลุ่มผู้สมัครของเรา  ได้เป็นตัวแทนร่วมกันจัดนิทรรศการกระแสเรียกและจัดกิจกรรมแนะนำสถาบันธิดา พระราชินีมาเรีย  ในฐานะที่เป็นสถาบันฆราวาสผู้รับการเจิมถวายตัว  ให้กับน้องๆ เยาวชนที่มาร่วมงานเฉลิมฉลองให้ความสนใจ  และทำให้สถาบันของเราได้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น

 

ชมภาพบรรยากาศ

 

 

สถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย
 247   ซ.จันทน์ 27สะพาน 3 สาทร กรุงเทพฯ 10120   
โทร. 0-2674-9451-2   โทรสาร 0-2674-9450   
webmaster: wwwdqmi@gmail.com