สมาชิกผู้ปฏิญาณถวายตัวครั้งแรก
ในสถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย        วัน ที่ 7 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมานี้  มีหญิงสาว 2 คน ได้ตัดสินใจอย่างกล้าหาญ  ตอบรับการเรียกของพระเจ้าด้วยการมอบอุทิศตนเองทั้งครบแด่พระองค์  พวกเธอคือ  มารีอา ณัฐฐพร ถาวร  และเทเรซา ศิริลักษณ์ บุระพันธ์  
       ในวันนี้พวกเธอได้ประกาศยืนยันความตั้งใจ  ด้วยการปฏิญาณถวายตัวแด่พระเจ้าต่อหน้าพระศาสนจักรและเพื่อนพี่น้อง ที่จะดำเนินชีวิตเป็นฆราวาสผู้รับการเจิมถวายตัวในสถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย  ทำให้เรามีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นอีก 2 คน  นับเป็นความชื่นชมยินดีอีกครั้งหนึ่งของเราและของพระศาสนจักรด้วย  ขอขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับน้องใหม่ทั้งสองคน  และขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่มีส่วนร่วมในพระพรของพระเจ้ากับเรา
ขอพี่น้องร่วมใจกันภาวนาสำหรับเธอทั้งสองต่อไปด้วย  เพื่อจะได้สามารถดำรงความซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าตลอดไป
 

สถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย
 247   ซ.จันทน์ 27สะพาน 3 สาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2674-9451-2   โทรสาร 0-2674-9450      
webmaster: wwwdqmi@gmail.com