นิทรรศการกระแสเรียก  ในโอกาส “ปีศักดิ์สิทธิ์พระศาสนจักรคาทอลิกไทย”
ในวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2015    ซึ่งเป็นวันสมโภชพระวรกายและพระโลหิตของพระเยซูเจ้า    สถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย  ได้รับเชิญร่วมจัดนิทรรศการกระแสเรียก  ในโอกาส “ปีศักดิ์สิทธิ์พระศาสนจักรคาทอลิกไทย”  ณ วัดพระวิสุทธิวงศ์ ลำไทร

 

60 ปีแห่งการรับรองสถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย
วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม  2014  เวลาประมาณ 15.30 น.  พระอัครสังฆราชเกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช  เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ  โอกาสฉลอง 60 ปีแห่งพระพร  การประกาศรับรองสถาบันธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมล

  กระบวนการปิดศาลพระศาสนจักรกรณีแต่งตั้งคุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร เป็นบุญราศีและนักบุญ
ในวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม  2014 ณ  บ้านศูนย์กลางสถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย   อาคารเอ็มมานูแอล
  อบรมพัฒนาบุคลากรสถาบันประจำปี 2014
ในระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2014 พวกเราได้รวมพลังกันเพื่อการพัฒนาบุคลากรของสถาบันร่วมกัน ศึกษาและรับความรู้จากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายท่านเพื่อเราจะได้มีกรอบความคิดที่ชัดเจน
 

ค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน
ระหว่างวันที่ 8 – 12 ตุลาคม 2014 สมาชิกบ้านพระแม่มารี ราชบุรี 4 ท่านได้ช่วยสอนคำสอน ณ วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง ราชบุรี หัวข้อในเทอมนี้คือ “พ่อรักลูก ลูกรักพ่อ”

  สมาชิกผู้ปฏิญาณถวายตัวครั้งแรกในสถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย
วัน ที่ 7 ตุลาคม 2014 ที่ผ่านมานี้  มีหญิงสาว 2 คน ได้ตัดสินใจอย่างกล้าหาญตอบรับการเรียกของพระเจ้าด้วยการมอบอุทิศตนเองทั้งครบแด่พระองค์  พวกเธอคือ  มารีอา ณัฐฐพร ถาวร  และเทเรซา ศิริลักษณ์ บุระพันธ์
  พิธีต้อนรับพระธาตุศักดิ์สิทธิ์นักบุญยอห์นที่ 23 และนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา 
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2014 ที่ผ่านมา สมาชิกสถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และ บุคลากรของโรงเรียนพระแม่มารี(สาทร) ได้ร่วมวจนพิธีกรรมต้อนรับ และเคารพพระธาตุ ณ หอประชุมเอ็มมานูแอล
  ความคืบหน้ากระบวนการการดำเนินเรื่องแต่งตั้งคุณพ่อการ์โล เป็นบุญราศีและนักบุญ 
ในระหว่างวันที่ 17-20 กรกฏาคม 2014 คุณพ่อปีแอร์หลุยส์จี Postulatore และดร.โลโดวีกา  มารีอา ซาเน็ท เดินทางจากอิตาลี เพื่อมาตรวจงานเอกสารของกระบวนการแต่งตั้งคุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร 


 

สถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย
 247   ซ.จันทน์ 27สะพาน 3 สาทร กรุงเทพฯ 10120   
โทร. 0-2674-9451-2   โทรสาร 0-2674-9450   
webmaster: wwwdqmi@gmail.com