ความคืบหน้ากระบวนการการดำเนิน
เรื่องแต่งตั้งคุณพ่อการ์โล เป็นบุญราศีและนักบุญ 

        ในระหว่างวันที่ 17-20 กรกฏาคม 2557 คุณพ่อปีแอร์หลุยส์จี (Don Pierluigi Cameroni), Postulatoreและดร.โลโดวีกา  มารีอา ซาเน็ท (Dott.ssa. Lodovica  Maria  Zanet) เดินทางจากอิตาลี เพื่อมาตรวจงานเอกสารของกระบวนการแต่งตั้ง      คุณพ่อการ์โล   เดลลา โตร์เร และดูความก้าวหน้าของกระบวนการการดำเนินเรื่องแต่งตั้งคุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร เป็นนักบุญ  ที่ศูนย์เอกสารคุณพ่อการ์โล เดลลาโตร์เร  ณ โรงเรียนพระแม่มารี  กรุงเทพฯ
       พร้อมกันนี้ได้มีการปรึกษาถึงความพร้อมของงานด้านเอกสาร เพื่อนำไปสู่การเตรียมการปิดศาลพระศาสนจักรแห่งประเทศไทย  ก่อนจะรวบรวมข้อมูลส่งกรุงโรมในขั้นตอนต่อไป
       โอกาสนี้ คณะผู้ใหญ่ ที่ปรึกษา และสมาชิกของสถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย  คณะภคินีพระราชินีมาเรีย  สมาชิก  คณะครู และนักเรียน ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น


 

 

 

สถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย
 247   ซ.จันทน์ 27สะพาน 3 สาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2674-9451-2   โทรสาร 0-2674-9450      
webmaster: wwwdqmi@gmail.com