อบรมพัฒนาบุคลากรสถาบันประจำปี 2014
สถาบันธิดาพระราชินีมาเรียในระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2557 พวกเราได้รวมพลังกันเพื่อการพัฒนาบุคลากรของสถาบันร่วมกัน ศึกษาและรับความรู้จากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายท่านเพื่อเราจะได้มีกรอบความคิดที่ชัดเจน    และยึดแนวทางของพระศาสนจักรในการสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆ  เพื่องานการประกาศข่าวดีแห่งพระอาณาจักรสวรรค์  พวกเราได้รับความรู้และความเข้าใจมากมาย จากทุกท่านที่ได้สละเวลาเพื่อเราอย่างมากมาย  พวกเรารู้สึกขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน 

พร้อมกันนี้เป็นโอกาสที่เราได้ร่วมกันวางแผนเพื่อกิจการใหม่ของสถาบันภายใต้การนำของคุณแม่เกสร ฉายแก้ว  ผู้ปกครองสถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย  ซึ่งคณะกรรมการกลางจะได้นำไปพิจารณาต่อไป
 


 

 

สถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย
 247   ซ.จันทน์ 27สะพาน 3 สาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2674-9451-2   โทรสาร 0-2674-9450      
webmaster: wwwdqmi@gmail.com