ค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน


         ระหว่างวันที่ 8 – 12 ตุลาคม 2557 สมาชิกบ้านพระแม่มารี ราชบุรี 4 ท่านได้ช่วยสอนคำสอน ณ. วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง ราชบุรี หัวข้อในเทอมนี้คือ “พ่อรักลูก ลูกรักพ่อ” เน้นการเรียนรู้ถึงชีวิตของคุณพ่อบอสโก ผู้เป็นบิดาและอาจารย์ของเยาวชน เพื่อเตรียมฉลอง 200 ปีเกิด ของพ่อบอสโก ที่จะถึงในปี 2015

 

          ระหว่างวันที่ 11- 19 ตุลาคม 2557  สมาชิกบ้านพระแม่มารี อีก 2 ท่านได้ช่วยสอนคำสอน ณ บ้านเวียงคำฟ้า  และ บ้านป่าไร่หลวง จ. เชียงราย วันที่ 14 ตุลาคม น้อง ๆ จากบ้านเด็กฝึกหัด ตามไปสมทบ อีก 9 คน ทำให้ทุกคนได้ฝึกฝนความเป็นผู้นำ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในการจัดค่ายในการสอนคำสอน และได้รับประสบการณ์ของความเชื่อจากบรรดาสัตบุรุษ

 

 

สถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย
 247   ซ.จันทน์ 27สะพาน 3 สาทร กรุงเทพฯ 10120   
โทร. 0-2674-9451-2   โทรสาร 0-2674-9450   
webmaster: wwwdqmi@gmail.com