คุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร เป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มอาสาสมัครสวดสายประคำ ด้วยความที่ท่านเป็นผู้มีความรักและศรัทธาต่อแม่พระ โดยเฉพาะด้วยการสวดสายประคำ ท่านจึงริเริ่มให้มีกลุ่มอาสาสมัครสวดสายประคำขึ้นมาในปี 1975 คุณพ่อได้นำความคิดที่เคยเสนอคุณพ่ออธิการบ้านเณรแห่งอีเวรอา เพื่อให้บรรดาเณรที่มีจำนวนมากร่วมกันสวด โดยแบ่งกันสวดคนละ 1 ข้อรำพึง เพื่อให้แต่ละคนจะสวดคนละไม่มาก แต่เมื่อรวมกันก็จะได้สายประคำหลายสาย ดังนั้นสมาชิกอาสาสมัครสวดสายประคำตามจำนวนที่เขาสมารถสวดได้ในแต่ละวัน (ไม่บังคับแล้วแต่สมัครใจ) แต่จะร่วมกับสมาชิกทั้งหมด ทำให้เป็นสายประคำจำนวนมาก และมีพลังที่จะต่อสู้กับปีศาจ

กำเนิดกลุ่มอาสาสมัครสวดสายประคำ  ค.ศ.1975/2521