สนามงานของสถาบันในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

  1. บ้านดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ 
 องค์อุปถัมภ์ ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์
 ที่อยู่ 247  ถนนจันทน์ 27  ทุ่งวัดดอน  เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
 โทรศัพท์ 0-2674-9451-2
 โทรสาร 0-2674-8170 

โรงเรียนพระแม่มารีสาทร

สถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย
 2. บ้านแม่พระสายประคำ
 องค์อุปถัมภ์  แม่พระสายประคำ
 ที่อยู่ 247  ถนนจันทน์ 27  ทุ่งวัดดอน  เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

บ้านอบรมของสถาบัน (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6)

สถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย
 3. บ้านเซนต์แอนดรูว์  บางภาษี 
 องค์อุปถัมภ์ นักบุญแอนดรูว์
 ที่อยู่   1 หมู่ 3 ตำบลบางภาษี  อำเภอบางเลน  จ.นครปฐม 73130
 โทรศัพท์ 0-3496-2228, 0-3496-2268-9
 โทรสาร 0-3496-2229 

โรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ บางภาษี

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ