นิทรรศการกระแสเรียกในโอกาส“ปีศักดิ์สิทธิ์พระศาสนจักรคาทอลิกไทย”
ในวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2015 ซึ่งเป็นวันสมโภชพระวรกายและพระโลหิตของพระเยซูเจ้า    สถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย  ได้รับเชิญร่วมจัดนิทรรศการกระแสเรียก  ในโอกาส “ปีศักดิ์สิทธิ์พระศาสนจักรคาทอลิกไทย”  ณ วัดพระวิสุทธิวงศ์ ลำไทร  

  60 ปีแห่งการรับรองสถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย
วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม  2014  เวลาประมาณ 15.30 น.  พระอัครสังฆราชเกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช  เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ
  กระบวนการปิดศาลพระศาสนจักรกรณีแต่งตั้ง
คุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร เป็นบุญราศีและนักบุญ

ในวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม  2014 ณ  บ้านศูนย์กลางสถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย อาคารเอ็มมานูแอล
  อบรมพัฒนาบุคลากรสถาบันประจำปี 2014
ในระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2014พวกเราได้รวมพลังกันเพื่อการพัฒนาบุคลากรของสถาบันร่วมกัน ศึกษาและรับความรู้จากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายท่านเพื่อเราจะได้มี กรอบความคิดที่ชัดเจน
++ อ่านข่าวได้คิด (ยายมา)

++ พระมารดามารีย์กับ ธรม. (รัชนี)

++ประสบการณ์ดอกมะม่วงโรยครั้งที่1 (ยายมา)

++ประสบการณ์ดอกมะม่วงโรยครั้งที่2 (ยายมา) 

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม

สถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย
 247 ซ.จันทน์ 27สะพาน 3 สาทร กรุงเทพฯ 10120    
โทร.
0-2674-9451-2   โทรสาร 0-2674-9450
webmaster: wwwdqmi@gmail.com