สารสายประคำนำชีวิต ปีที่ 33 ฉบับที่ 145 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2564/2021

…ส่วนเราในเวลาที่สรรเสริญพระบิดาอยู่นั้น ก็ตั้งตัวเราอยู่ในพระองค์ทั้งหมด พยายามถวายความยินดีความพอใจทุกประการที่พระบิดาทรงปรารถนาและสมควรจะได้รับ เวลานั้นเราก็มิได้อดที่จะคิดคิด…