สารสายประคำนำชีวิต ปีที่ 30 ฉบับที่ 130 กรกฎาคม-ตุลาคม 2560/2017

…วิธีดีที่สุดก็คืออย่าทำบาป เพราะไม่ว่าบาปหนักหรือบาปเบาก็ต้องเป็นทุกข์ถึงบาปและสารภาพบาปพร้อมกับสัญญาว่าจะไม่ทำบาปอีกเลย ดังนั้นอย่าขมยน้ำตาลของแม่ อย่าหนีเรียนอ้างว่าปวดหัว…