สารคุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร ปีที่ 6 ฉบับที่ 30 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2561/2018

…ข้าพเจ้าเชื่อว่าคุณพ่อเป็นคนศักดิ์สิทธิ์ คุณพ่อจะพูดหรือทำอะไรท่านจะทำเป็นตัวอย่าง เช่น ถ้าท่านบอกให้เราไปเฝ้าศีลท่านก็จะไปเฝ้าศีลโดยไม่เคยละ…