สารคุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร ปีที่ 7 ฉบับที่ 35 พฤษภาคม-มิถุนายน 2562/2019

“ความดีเลิศเป็นศัตรูของความดี” เรื่องนี้คุณพ่อเคยได้รับการตักเตือนจากคุณพ่อผู้ฟังแก้บาปเมื่อคุณพ่อพยายามออกแรงอย่างมากในช่วงการค้นหากระแสเรียกหลังจากกลับจากชีวิตทหาร ท่านได้เตือนว่า “ระวังนะ…