สารสายประคำนำชีวิต ปีที่ 32 ฉบับที่ 144 กันยายน – ธันวาคม 2563/2020

…คนเหล่านี้ทำให้เราเบื่อหน่ายพวกเขามาก เพราะเขาทำให้เราต้องอดจะได้รับความยินดีต่างๆ ในการที่จะอยู่ร่วมกับบรรดาพี่น้องของเรา ซึ่งเป็นสิ่งที่เราปรารถนาอย่างยิ่ง และซ้ำร้ายพวกเขายังทำโทษแก่ตัวเขาเอง…