สนามงานในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

G1. บ้านดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์

องค์อุปถัมภ์   ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์
ที่อยู่  247  ถนนจันทน์ 27  ทุ่งวัดดอน  เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2674-9451-2
โทรสาร 0-2674-8170

โรงเรียนพระแม่มารีสาทร

สังกัด: สถาบันธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมล

G2. บ้านแม่พระสายประคำ

องค์อุปถัมภ์  แม่พระสายประคำ
ที่อยู่  247  ถนนจันทน์ 27  ทุ่งวัดดอน  เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

บ้านอบรมของสถาบัน (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6)

สังกัด: สถาบันธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมล

G3. บ้านเซนต์แอนดรูว์ บางภาษี

องค์อุปถัมภ์ นักบุญแอนดรูว์
ที่อยู่  1 หมู่ 3 ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จ.นครปฐม 73130
โทรศัพท์  0-3496-2228, 0-3496-2268-9
โทรสาร  0-3496-2229

โรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ บางภาษี

สังกัด: อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

G4.  บ้านโยแซฟ หนองรี

องค์อุปถัมภ์ นักบุญโยเซฟ 
ที่อยู่ โรงเรียนนักบุญยอแซฟอุปถัมภ์ หนองรี  131 ม.8 ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา เทศบาลเมืองนครนายก 26110

1. โรงเรียนนักบุญยอแซฟอุปถัมภ์ หนองรี

สังกัด: อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

2. บ้านบุตรยอแซฟ

บ้านสงเคราะห์เด็กชาย 
สังกัด: อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ