การเป็นสมาชิกในครอบครัวซาเลเซียน

            สถาบันธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมล  ได้รับการรับรองให้เข้าเป็นสมาชิกในครอบครัวซาเลเซียนอย่างเป็นทางการ  เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม ค.ศ. 1996 ดังนั้น สมาชิกพึงรักษาและส่งเสริมจิตตารมณ์ซาเลเซียน ที่ได้รับเป็นมรดกจากผู้ก่อตั้งสถาบัน

สมาชิกครอบครัวซาเลเซียนในประเทศไทย