ตราสัญลักษณ์ และความหมาย

โล่

เป็นสัญลักษณ์หมายถึง แม่พระเป็นมารดาผู้นำ และปกป้องคุ้มกันภัย ข้อความอยู่รอบโล่ที่เป็นคติพจน์ของสถาบันที่คุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร บิดาผู้ก่อตั้งสถาบันได้มอบให้แก่สมาชิก

แม่พระรับสวมมงกุฎประทับยืนอยู่บนโลก ทรงเหยียบงูไว้ใต้พระบาท

แสดงถึงความมีอำนาจเหนือปีศาจ และทรงเป็นผู้ร่วมงานไถ่กู้โลกด้วยการดำเนินชีวิตที่สุภาพ เรียบง่าย จนกระทั่งได้รับมงกุฎเป็นพระราชินีแห่งสากลโลก

ชื่อสถาบันที่เรียงรายอยู่ใต้ขอบโลก

บอกถึงการเป็นผู้ร่วมในงานฟื้นฟูและขยายพระอาณาจักรของพระเจ้า ภายใต้การนำของพระมารดามารีย์

ทูตสวรรค์ถือช่อซ่อนกลิ่น

เป็นสัญลักษณ์หมายถึง สมาชิกต้องดำเนินชีวิตเลียนแบบแม่พระ เป็นดังซ่อนกลิ่นของพระศาสนจักรที่ปลูกไว้ในโลก ปราศจากรั้วกำแพงป้องกันตนจากกลอุบายของปีศาจ

ทูตสวรรค์ถือคบไฟ

เป็นสัญลักษณ์หมายถึง สมาชิกต้องดำเนินชีวิตเช่นพระมารดาเป็นเครื่องหมายถึงความรักของคริสตชน ที่ส่องแสงท่ามกลางปวงชน เพื่อให้เข้าใจ และปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก

ทูตสวรรค์ถือรวงข้าว

เป็นสัญลักษณ์หมายถึง สมาชิกเลียนแบบแม่พระในการดำเนินชีวิตที่ยอมตายต่อตนเอง เพื่อจะก่อให้เกิดผลมากมาย

ทูตสวรรค์ถือขวาน

เป็นสัญลักษณ์หมายถึง สมาชิกต้องดำเนินชีวิตเช่นแม่พระในการทำงานอย่างขยันขันแข็ง สุภาพและอดทนโดยไม่เลือกงาน

สายประคำที่คล้องอยู่ในพระกรของพระมารดา

เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความพอพระทัยในความศรัทธาพิเศษของสมาชิกที่มีต่อพระแม่ ตามที่คุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร ได้ให้แบบอย่างชีวิต