ติดต่อเรา [Contact us]

ที่อยู่     สถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย
247 โรงเรียนพระแม่มารีสาทร
ถนนจันทน์    ซอยจันทน์ 27
แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120

Email: institute.dqm@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/dqminstitute

 

DQM institute Google_Maps
สถาบันธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมล