สนามงานในสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

G6. บ้านวันทามารีอา ปราณบุรี

องค์อุปถัมภ์  พระวิสุทธิวงศ์
ที่อยู่   52/144 หมู่ 2 ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
โทรศัพท์  0-3262-1778, 0-3254-0167 
โทรสาร  0-3262-1778

โรงเรียนวันทามารีอา ปราณบุรี

สังกัด: สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี