สนามงานในสังฆมณฑลนครราชสีมา

G7. บ้านมารีรักษ์ นครราชสีมา

องค์อุปถัมภ์  แม่พระบังเกิด
ที่อยู่   68 หมู่ 3 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

โรงเรียนมารีย์รักษ์ นครราชสีมา

สังกัด:  สังฆมณฑลนครราชสีมา