สนามงานในสังฆมณฑลอุดรธานี

G8. บ้านมหาไถ่ กุมภวาปี

องค์อุปถัมภ์   นักบุญอันนา
ที่อยู่  466 หมู่ 10 ตำบลกุมภวาปี  อำเภอกุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี

สังกัด: สังฆมณฑลอุดรธานี

G9. บ้านโฮลี่เมรี่ อุดรธานี

องค์อุปถัมภ์   พระนางมารีย์ราชินีแห่งสากลโลก
ที่อยู่   195 หมู่ 11 บ้านดงไร่ ถนนมิตรภาพ อุดร-หนองคาย ตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดร จังหวัดอุดรธานี 41000

โรงเรียนโฮลี่เมรี่ อุดรธานี

สังกัด: สถาบันธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมล

G10. บ้านมหาไถ่ เลย

องค์อุปถัมภ์  บุญราศีเลารา วีกุญญา 
ที่อยู่  โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย 8 ถ.เลย-เชียงคาน  ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000  

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย

สังกัด: สังฆมณฑลอุดรธานี