สารสายประคำนำชีวิต ปีที่ 25 ฉบับที่ 110 กรกฎาคม-สิงหาคม 2556/2013

“สายประคำจะเป็นอาวุธทรงฤทธิ์ที่ปกป้อง และต่อสู้กับนรก ทำลายพยศชั่ว ปลดบาป…