สนามงานในสังฆมณฑลราชบุรี

G5. บ้านพระแม่มารี ราชบุรี

องค์อุปถัมภ์ แม่พระองค์อุปถัมภ์
ที่อยู่ 232 หมู่ 10 ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130

บ้านอบรมของสถาบัน

ระดับผู้สมัคร (โปสตุรันต์) และผู้รับการอบรมขั้นพื้นฐาน (โนวิส)

สังกัด: สถาบันธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมล