คุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร เป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มอาสาสมัครสวดสายประคำ ด้วยความที่ท่านเป็นผู้มีความรักและศรัทธาต่อแม่พระ โดยเฉพาะด้วยการสวดสายประคำ ท่านจึงริเริ่มให้มีกลุ่มอาสาสมัครสวดสายประคำขึ้นมาในปี 1975       

              คุณพ่อได้นำความคิดที่เคยเสนอคุณพ่ออธิการบ้านเณรแห่งอีเวรอา เพื่อให้บรรดาเณรที่มีจำนวนมากร่วมกันสวด โดยแบ่งกันสวดคนละ 1 ข้อรำพึง เพื่อให้แต่ละคนจะสวดคนละไม่มาก แต่เมื่อรวมกันก็จะได้สายประคำหลายสาย ดังนั้น สมาชิกอาสาสมัครสวดสายประคำตามจำนวนที่เขาสมารถสวดได้ในแต่ละวัน (ไม่บังคับแล้วแต่สมัครใจ) แต่จะร่วมกับสมาชิกทั้งหมด ทำให้เป็นสายประคำจำนวนมาก และมีพลังที่จะต่อสู้กับปีศาจ

วัตถุประสงค์:

1. เพื่อเทิดเกียรติแม่พระ
2. เพื่อรวมพลังในการสวดสายประคำ ซึ่งพระมารดาปรารถนาจะใช้เป็นอาวุธช่วยคนบาปให้กลับใจ  หันมาหาพระเป็นเจ้า
3. เพื่อให้เกิดสันติสุขในครอบครัวของสมาชิกและประเทศชาติของเรา
4. เพื่อแม่พระจะได้มีชัยเหนือลัทธิคอมมิวนิสต์ (ความอยุติธรรมและการเบียดเบียนต่างๆ) 

บุคคลเป้าหมาย:

ทุกคนที่รักและศรัทธาในพระมารดามารีอา ซึ่งปรารถนาจะสวดสายประคำเป็นประจำ โดยไม่จำกัด        เชื้อชาติ ศาสนา

กิจกรรม:

สมาชิกที่สมัครใจสวดสายประคำเป็นประจำทุกวัน ตามจำนวนที่เขาสามารถ และถวายสัญญาต่อพระมารดามารีย์

การสิ้นสุดสถานภาพ:

ไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ทั้งสิ้น แต่ควรแจ้งให้ทางผู้รับผิดชอบประสานงานทราบเมื่อต้องการเป็นสมาชิกใหม่ หรือลาออก

หมายเหตุ:

ผู้ที่สมัครเป็นสมาชิก ทางศูนย์จะส่งหนังสือสายประคำนำชีวิตให้คนละ 1 เล่ม
และจะได้รับสารสายประคำนำชีวิตเป็นประจำ สารนี้จะออกสองเดือนครั้ง