คุณพ่อการ์โล เดลลาโตร์เร

ผู้ก่อตั้งสถาบันธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมล

ประวัติโดยสังเขป

  • เกิดเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม ค.ศ. 1900 ที่ตำบลแชร์นุสโก ซุล นาวีลีโอ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี
  • เป็นบุตรคนที่ 3 ในจำนวนพี่น้อง 7 คน เป็นบุตรชายคนโต ของนายอันโตนีโอ เดลลา โตร์เร และนางเซโรฟีนา มาญี
  • ระหว่างปี ค.ศ. 1917-1920 เข้ารับราชการในช่วงสงคราม
  • เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม ค.ศ. 1923 เข้าคณะซาเลเซียน ที่เมืองอีเวรอา
  • 26 ตุลาคม ค.ศ. 1926 เดินทางไปเป็นธรรมทูต และเข้าบำเพ็ญนวกภาพที่เมืองมาเก๊า ประเทศจีนประมาณ 6 เดือน จากนั้นเดินทางมาเป็นธรรมทูตที่ประเทศไทย
  • บวชเป็นพระสงฆ์ ที่วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี วันที่ 26 มกราคม ค.ศ. 1936
  • 19 มีนาคม ค.ศ. 1950 ได้รับอนุมัติให้ลาออกจากคณะซาเลเซียนเข้าสังกัดอัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ เพื่อก่อตั้งคณะธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมล
  • 6 ธันวาคม ค.ศ. 1981 ปฏิญาณตนกลับเข้าคณะซาเลเซียนอีกครั้งหนึ่ง
  • 4 เมษายน ค.ศ. 1982 ถึงแก่มรณภาพที่โรงพยาบาลคามิลเลียน กรุงเทพฯ
  • ปี ค.ศ. 2003 สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย อนุมัติให้ดำเนินกระบวนการแต่งตั้ง คุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร เป็นบุญราศีและนักบุญตามขั้นตอนของพระศาสนจักร และทางวาติกัน มีหนังสืออนุมัติให้ดำเนินการอย่างเป็นทางการ ซึ่งคุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร ได้รับการยกย่องให้เป็น “ข้ารับใช้ของพระเจ้า”