สารคุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร ปีที่ 2 ฉบับที่ 11 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2557/2014

“แม่พระทรงเป็นพระมารดาของเรา พระแม่จึงพร้อมเสนอที่จะช่วยเรา ถ้าเราสวดขอแม่พระอย่างต่อเนื่องด้วยดวงใจเยี่ยงลูก” (คุณพ่อการ์โล…