สารคุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร ปีที่ 2 ฉบับที่ 13 พฤษภาคม-มิถุนายน 2557/2014

ให้ดูน้ำเมื่อฝนตกมันจะไหลจากที่สูงแล้วจะไปรวมกันอยู่ในที่ต่ำ น้ำจะไม่ค้างอยู่ในที่สูง พระเป็นเจ้าก็เช่นเดียวกัน พระองค์จะไปหาคนที่ต่ำต้อย…