สารสายประคำนำชีวิต ปีที่ 26 ฉบับที่ 115 พฤษภาคม-มิถุนายน 2557/2014

…สิ่งที่ยากจะเข้าใจได้ คือ ทำไมผู้ใหญ่เหล่านี้ที่เป็นทั้งสงฆ์และซาเลเซียนที่ดี แต่กลับปิดตัวเองอยู่ในกรอบ…