สารสายประคำนำชีวิต ปีที่ 31 ฉบับที่ 133 กรกฎาคม-สิงหาคม 2561/2018

…คุณแม่ลูกพี่ลูกน้องของพ่อคนหนึ่งที่อายุน้อยกว่าพ่อ 3 ปีเขียนมา บิดาของเขาทำงานที่โรงงานในเมืองมิลาน…