สารสายประคำนำชีวิต ปีที่ 32 ฉบับที่ 136 มีนาคม – เมษายน 2562/2019

…ลูกที่รัก เราได้รู้สึกเสียใจยิ่ง โดยเห็นความดื้อด้านของพวกพี่น้องของเรา ที่เราได้เห็นอย่างชัดเจนในทุกคน…