สารสายประคำนำชีวิต ปีที่ 32 ฉบับที่ 137 พฤษภาคม-มิถุนายน 2562/2019

…แม้ว่าที่อยู่อาศัยอันต่ำต้อยนั้นเป็นที่ชอบแก่เราอย่างยิ่ง เราก็ได้สละทิ้งด้วยความยินดี เพื่อปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระบิดาของเรา การสละทิ้งของเรานี้เราได้ยกถวายแด่พระบิดาของเรา…