สารคุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร ปีที่ 8 ฉบับที่ 40 พฤษภาคม-มิถุนายน 2563/2020

…คุณพ่อเป็นคนศรัทธาต่อแม่พระ  ชีวิตสงฆ์ของท่านจะเก็บตัวอยู่กับคณะและสมาชิก  รักแม่พระมาก  ความศักดิ์สิทธิ์ของคุณพ่อเป็นแบบทั่ว…