สารคุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร ปีที่ 9 ฉบับที่ 43 มกราคม – กุมภาพันธ์ 2564/2021

…การย้อนเหตุการณ์กลับไปสู่อดีตจากความทรงจำ ทำให้เราเข้าใจชีวิตของคุณพ่อการโล มากขึ้น เห็นอุปนิสัยบุคลิกของคุณพ่อที่สะท้อนออกมาในการทำงาน…