สารสายประคำนำชีวิต ปีที่ 26 ฉบับที่ 114 มีนาคม-เมษายน 2557/2014

… “พวกเราชอบพี่อนันต์ และอยากจะนอนด้วย” หญิงสาวสองคนไม่ได้มองหน้าคุณอนันต์ตรง…