สารคุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร ปีที่ 2 ฉบับที่ 12 มีนาคม-เมษายน 2557/2014

…พ่อเป็นผู้ถือความยากจนส่วนตัวและเป็นแบบอย่างแก่ลูก ๆ เสื้อผ้าของพ่อขาดแล้วขาดอีกพ่อไม่ยอมให้ทิ้ง ให้เอามาปะใช้ต่อ…