สารคุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร ปีที่ 7 ฉบับที่ 33 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2562/2019

…พ่อเป็นคนที่ไม่สร้างกรอบความคิดให้ตัวเอง แต่จะคล้อยตามไปกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุด ไม่ใช่สำหรับตัวพ่อเองแต่สำหรับคนอื่นๆ…