สารสายประคำนำชีวิต ปีที่ 32 ฉบับที่ 138 กรกฎาคม-สิงหาคม 2562/2019

…การไหว้นมัสการของเรานี้ เป็นที่โปรดปรานแก่พระบิดาอย่างยิ่ง เราได้ยกถวายแด่พระองค์ในนามของพี่น้องมนุษย์ทุกคนของเรา เพื่อชดใช้แทนความผิดทั้งหลายที่ขากระทำในเวลาที่เข้าไปในวัด…