สารคุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร ปีที่ 7 ฉบับที่ 36 กรกฎาคม-สิงหาคม 2562/2019

…”จงฟังและใส่ใจสิ่งที่พ่อจะบอก เธอต้องทิ้งทุกอย่าง ครอบครัว งาน…