สารคุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร ปีที่ 8 ฉบับที่ 42 กันยายน-ธันวาคม 2563/2020

…ครั้งแรกที่ผมจะไปโรงเรียนพระแม่มารี เพราะคุณพ่อบอตตาอินบอกว่าจะพาไปดูคุณพ่อที่ศักดิ์สิทธิ์ ผมไป เพื่อไปดู…