สารสายประคำนำชีวิต ปีที่ 32 ฉบับที่ 139 กันยายน-ตุลาคม 2562/2019

…โยเซฟออกไปที่ถนนอย่างเงียบๆ ทุกคนอยู่ในบ้านกันหมด บ้านที่ปลายถนนยังคงมีแสงริบหรี่ น่าจะเป็นช่วงเวลาปลอดภัยสำหรับการออกจากหมู่บ้านในความมืดแห่งท้องฟ้ายามนั้น…