สารคุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร ปีที่ 7 ฉบับที่ 37 กันยายน-ตุลาคม 2562/2019

…พ่อมองว่าสิ่งนี้ไม่ใช่เหตุการณ์ธรรมดา แต่เป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ พ่อได้เริ่มเดินในเส้นทางที่ยากลำบาก พ่อต้องออกแรงวันแล้ววันเล่า…